Štatistický softvér JASP

JASP je open-source projekt podporovaný Amsterdamskou univerzitou. JASP má intuitívne rozhranie, ktoré bolo navrhnuté s ohľadom na používateľa a ponúka štandardné analytické postupy v klasickej aj bayesovskej forme. JASP ponúka dynamickú aktualizáciu všetkých výsledko. V rámci používateľsky prívetivých prvkov je rozloženie tabuľky a rozhranie pre ťahanie a presúvanie intuitívne. JASP taktiež postupne zverejňuje výsledky pre lepšie pochopenie a taktiež jasp vygeneruje anotovaný výstup na prezentovanie vašich výsledkov.

Rýchle odkazy

  • Stiahnutie a inštalácia

Štatistické analýzy

Prídu čoskoro…