Dátové súbory PSPP

V nasledujúcich odkazoch je uvedených 7 dátových súborov na stiahnutie, ktoré sú založené na skutočne zozbieraných dátach v rámci Slovenskej republiky. Tieto príklady opakovane uvádzame aj pri jednotlivých konkrétnych príkladoch v časti štatistická analýza.  Všetky súbory sú zozipované a tak ich treba rozbaliť.

Príklady vytvoril a spracoval Róbert Hanák, august 2015

Príklady na stiahnutie:

  • Príklad č. 1 - Faktorová analýza
  • Príklad č. 2 - Študenti body a pamäť
  • Príklad č. 3 - Riaditel IT
  • Príklad č. 4 - Konzistencia všímavosť
  • Príklad č. 5 - Hodnotenie podnikateľského plánu
  • Príklad č. 6 - Študenti osobnosť a potreba informácií
  • Príklad č. 7 - Canvas metódy a startup