Štatistický softvér PSPP

Softvér PSPP je určený pre štatistikov, vedcov v sociálnych vedách a študentov, ktorí požadujú rýchlu a pohodlnú analýzu údajov skúmanej vzorky.

PSPP je opensource softvér, teda softvér, ktorý je voľne dostupný, je zdarma, nie je nikým vlastnený a súčasne je možnosť vstupovať do jeho zdrojového kódu a ten ľubovoľne upravovať.

Komunita programátorov program PSPP neustále vyvíja a rozširuje. Od novembra roku 2015 je dostupný vo verzii 0.9.0 pre operačné systémy MS Windows. Pri práci s PSPP nemusíte mať obavy z častých aktualizácií, ktoré prebiehajú zvyčajne aj niekoľkokrát ročne. Zmeny sú prevažne malé a drobného charakteru a rozdiel medzi rozličnými poslednými verziami si bežne nevšimne ani skúsený používateľ a majú len malý vplyv na fungovanie celého softvéru.