Stiahnutie a inštalácia softvéru JASP

1) Odkaz na stiahnutie softvéru

Softvér JASP je možné z tiahnuť z uvedeného odkazu:

https://jasp-stats.org/download/

2) Výber vhodnej verzie podľa typu OS

  • Po kliknutí na obrázok sa zväčší a bude čitateľný.

3) Stiahnutie súboru do počítača

Po výbere vhodnej verzie sa automaticky spustí sťahovanie inštalačného súboru, zvolíme možnosť uložiť súbor.

  • Po kliknutí na obrázok sa zväčší a bude čitateľný.

4) Spustenie inštalácie

Po stiahnutí súboru súbor otvoríme a vyberieme možnosť „spustiť“.

  • Po kliknutí na obrázok sa zväčší a bude čitateľný.

5) Inštalácia

Zvolíme možnosť „I accept the terms in the License Agreement“ a zvolíme „Install“ a potvrdíme nášmu OS, že chceme softvér nainštalovať a necháme prebehnúť inštaláciu.

  • Po kliknutí na obrázok sa zväčší a bude čitateľný.

6) Ukončenie inštalácie

Podľa našich preferencií si necháme možnosť „Launch JASP“ ktorou program spustíme resp. nespustíme s ukončením inštalácie a inštaláciu ukončíme výberom možnosti „Finish“.

  • Po kliknutí na obrázok sa zväčší a bude čitateľný.

7) Spustenie programu

V prípade odkliknutia možnosti „Launch JASP“ sa program spustí a inštalácia je úspešne dokončená.

  • Po kliknutí na obrázok sa zväčší a bude čitateľný.