Dátové súbory JAMOVI

V nasledujúcich odkazoch sú dátové súbory na stiahnutie, ktoré sú založené na skutočne zozbieraných dátach v rámci Slovenskej republiky. Tieto príklady opakovane uvádzame aj pri jednotlivých konkrétnych príkladoch v časti štatistická analýza. Všetky súbory sú zozipované a takže ich treba po stiahnutí rozbaliť.

Príklady vytvoril a spracoval Róbert Hanák.

Príklady na stiahnutie:

  • Canvas metódy a startup
    Nové
  • Zámer začať podnikať u študentov
    Nové
  • Riaditel IT
    Nové