Dátové súbory JAMOVI

V nasledujúcich odkazoch sú dátové súbory na stiahnutie, ktoré sú založené na skutočne zozbieraných dátach v rámci Slovenskej republiky. Tieto príklady opakovane uvádzame aj pri jednotlivých konkrétnych príkladoch v časti štatistická analýza. Všetky súbory sú zozipované a takže ich treba po stiahnutí rozbaliť.

Príklady vytvoril a spracoval Róbert Hanák, 31. 12. 2021 .

POZOR

Niektoré dátové súbory program Jamovi nevie otvoriť priamo kliknutím na súbor.

Takéto súbory potom otvoríte nasledovne:

 1. Súbor s dátami si rozbalíte.
 2. Otvoríte program Jamovi.
 3. Ikona troch čiarok v ľavom hornom rohu (hamburger menu) – Open – vyhľadáte cestu k súboru a dáte ho otvoriť.

Príklady na stiahnutie (SK):

 • Podnikateľské plány a investori
  Nové
 • Posudzovanie podnikateľského plánu
  Nové
 • Riaditeľ informatiky
  Nové
 • Dotazník PID a odpovede
  Nové
 • Dĺžka hesla + vzdelanie + vekové kategórie
  Nové
 • Počet hesiel + demografické údaje
  Nové
 • Elektronický podpis + pohlavie
  Nové
 • Elektronický podpis + vzdelanie
  Nové

Príklady na stiahnutie (EN):

 • Business plan evaluation
  Nové
 • Business plans and investors
  Nové
 • Chief information officer and IT strategy
  Nové
 • Intention to start business
  Nové
 • PID questionnaire answers
  Nové