Stiahnutie a inštalácia softvéru JAMOVI

1) Odkaz na stiahnutie softvéru

Softvér JAMOVI je možné z tiahnuť z uvedeného odkazu:

https://www.jamovi.org/download.html

2) Výber vhodnej verzie podľa typu OS

  • Po kliknutí na obrázok sa zväčší a bude čitateľný.

3) Stiahnutie súboru do počítača

Po výbere vhodnej verzie sa automaticky spustí sťahovanie inštalačného súboru, zvolíme možnosť uložiť súbor.

  • Po kliknutí na obrázok sa zväčší a bude čitateľný.

4) Spustenie inštalácie

Po stiahnutí súboru súbor otvoríme a vyberieme možnosť „install“.

  • Po kliknutí na obrázok sa zväčší a bude čitateľný.

5) Ukončenie inštalácie

Inštaláciu ukončíme výberom možnosti „Finish“.

  • Po kliknutí na obrázok sa zväčší a bude čitateľný.

6) Spustenie programu

Vyhľadáme si nainštalovanú aplikáciu cez Štart – Programy.

  • Po kliknutí na obrázok sa zväčší a bude čitateľný.