DÁTOVÁ ANALÝZA PRE SOCIÁLNE VEDY

Vysokoškolská učebnica

Predkladaná kniha je rozšírením informácií na tejto webstránke venovaných štatistickému softvéru PSPP a poskytuje hlbší, podrobnejší a širší pohľad na problematiku.

Autor©
Ing. Mgr. Róbert Hanák, PhD.

Vydavateľstvo
Ekonóm 2016

Vysokoškolská učebnica bola vydaná na základe finančnej podpory z: výskumného projektu KEGA č. 029EU-4/2015 s názvom „Vytvorenie elektronického portálu a voľne dostupného systému výučby analyticko – štatistických metód v sociálnych vedách pomocou opensource softvéru PSPP“ v rozsahu 100%.