JAMOVI – Regresná analýza lineárna jednoduchá

Matematikmi boli vytvorené rôzne typy regresných analýz v závislosti od typu premenných do nich vstupujúcich, alebo od charakteru dát s ktorými analýza pracuje. Tu je krátky prehľad vybraných regresných analýz používaných začínajúcimi užívateľmi. Jednoduchá lineárna regresná analýza Viacnásobná lineárna regresná analýza Hierarchická regresná analýza Logistická regresná analýza Pre 2 výstupy (binominálna) Pre N výstupov (multinominálna) S ordinálnym […]